CO NABÍZÍME ZAINVESTOVANÝM FIRMÁM

INVESTIČNÍ PROCES

INVESTIČNÍ
PROCES

Je nutné si uvědomit, že SPA, SHA a doprovodná dokumentace se prolínají a na sebe navazují. Některé věci lze řešit v rámci jednoho dokumentu nebo je lze rozdělit. Záleží na transakci a dohodě stran.

INVESTIČNÍ
KRITÉRIA

Jaké jsou naše investiční kritéria:

Upozornění

Tento web je určen pouze pro kvalifikované investory. Nejste-li kvalifikovaným investorem dle zákona č. 240/2013 Sb., stránky prosím opusťte.