INVESTICE
DO VYSPĚLEJŠÍ BUDOUCNOSTI

Nahlédněte do eMan Innovations
– českého technologického venture kapitálového fondu, který se zaměřuje na tuzemské i zahraniční technologické projekty s globálním potenciálem.

O nás

Zaměření

eMan Innovations se ve svých investicích zaměřuje na společnosti a projekty v oblasti informačních technologií, nebo obory, které budou v nadcházejících letech procházet silnou technologickou transformací a inovací. To nám umožňuje vytvořit poměrně široké portfolio a zároveň uplatnit technologické know-how společnosti eMan.

Co nabízí fond eMan Innovations
Investujeme do společností a projektů, které přicházejí s novými nápady v informačních technologiích, ale i v oborech, které si technologickým přerodem a inovováním v budoucnu nevyhnutelně projdou. Díky takovému zaměření dokážeme vytvářet velice pestrou skladbu aktivit, které podporujeme, a zároveň je propojovat s technologickými zkušenostmi a know-how společnosti eMan. Zajímají nás chytré a neotřelé nápady, ale především lidé, kteří za nimi stojí, a jejich lidské i podnikatelské příběhy. Protože jsme Češi, v hledáčku máme především domácí a slovenské firmy – záleží nám na tom, aby se potenciál  našeho regionu rozvíjel, aby chytří a šikovní lidé u nás zůstávali a vydělané peníze investovali do svého rozvoje. „Svým“ projektům kromě jiného pomáháme  připravit se  na  budoucí  vstup  na  burzu. S firmami a jejich nápady doslova žijeme – bedlivě je sledujeme a jsme jim oporou v každé fázi projektu. Snažíme se jednotlivé firmy v naší stáji vzájemně propojovat a hledat způsoby, jak si navzájem mohou být užitečné, doplňovat se a přicházet s nápady, které by samostatně realizovat nedokázaly

Naše hodnoty

„Děláme to, co nás baví. S těmi, které máme rádi.“

Proč eman innovations

Potenciál

Technologie hýbou dnešním světem. Digitalizace, cloud, velká data, strojové učení, umělá inteligence, internet věcí, kyberbezpečnost. To jsou pojmy, s nimiž se setkáváme každý den. Oblasti, které budou každý další den, měsíc a rok nabývat na významu – ale nejen samy jako takové. Naopak svět technologií proniká a bude pronikat čím dál víc do dlouhé řady dalších – řekněme tradičních – oborů. Ostatně právě tohle je důvod, proč v našem investičním fondu budujeme pestré a rozmanité portfolio firem, jejichž nápady a aktivity podporujeme a rozvíjíme, ale také vzájemně propojujeme: stavebnictví, osvětlení, bezpečnost, podpora výroby, vzdělávání, péče o zdraví. Potenciál moderních technologií je obrovský.

Znalosti

Spojením technologické firmy eMan a společnosti IPR CARE vznikl fond s jedinečným know-how. Kombinace expertízy zakladatelů nás výrazně odlišuje od jiných technologických private equity fondů.

Transparentnost

Jednotlivé společnosti v portfoliu fondu eMan Innovations podléhají auditu. Stanovení průběžné hodnoty portfolia probíhá jednou ročně, a to na základě nezávislých znaleckých posudků. Fond se v projektech buďto přímo podílí na jejich řízení či je sleduje z dozorčích orgánů.

Zkušenosti

Naši zakladatelé patří mezi špičky ve svých oborech. eMan od roku 2010 realizoval zakázkové technologické projekty v Česku i zahraničí v řádech stovek milionů korun. IPR CARE disponuje bohatými zkušenostmi z byznysu, financí a wealth managementu.

Jedinečnost

Portfolio fondu se zaměřuje na unikátní projekty s vysokou přidanou hodnotu a s potenciálem globálního růstu. Jedná se o investice, které probíhají prostřednictvím private equity, a lze tak do nich investovat pouze prostřednictvím našeho fondu.

Zakladatelé fondu

O eManu

Společnost eMan je předním českým dodavatelem softwaru. Specializuje se na vývoj mobilních a webových aplikací a související služby, jako jsou UI/UX design, podpora a servis, outsourcing IT specialistů a poskytování konzultací. Zaměřuje se především na klienty z automobilového průmyslu, energetiky, bankovnictví, pojišťovnictví, průmyslu a služeb. Kvalitu vyvinutých řešení potvrzují desítky získaných ocenění. eMan působí v České republice a ve Spojených státech amerických. Od roku 2020 jsou akcie společnosti volně obchodovány na trhu PX Start na Burze cenných papírů Praha na burze RM-Systém. Více na eman.cz. Příběh eManu na stránkách Burzy cenných papírů Praha.

O IPR CARE

Investiční společnost IPR Care rozumí byznysu. Proto svým klientům poskytuje komplexní finanční služby – od profesionálního poradenství při fúzích či akvizicích přes řešení IPO a emisí dluhopisů až po podporu firem v jejich růstu. Na wealth management od IPR Care se spoléhají jak velké společnosti, tak i afluentní fyzické osoby.

novinky

Investiční
výbor

Součástí vedení fondu eMan Innovations je investiční výbor, který společně se statutárním ředitelem fondu posuzuje možné investiční projekty. Investované firmy musí po realizované investici provádět audit, pravidelně reportovat fondu své hospodářské výsledky a konzultovat s ním svůj budoucí rozvoj. Fond drží v investovaných firmách místo v řídících či dozorčích orgánech.

Radek Opočenský

CEO a zakladatel IPR Care a.s. Má zkušenosti ze strategického obchodu na lokální i mezinárodní úrovni. Na finančních trzích působí více než 20 let. V eMan Innovations má na starosti business development a akvizice.

Michal Košek

CEO, spoluzakladatel a člen představenstva společnosti eMan stojí v jejím čele od roku 2022. Má 15 let zkušeností v oblasti IT technologií a digitálních produktů. V eMan Innovations se věnuje řízení fondu.

Jiří Horyna

Předseda představenstva a spoluzakladatel společnosti eMan nasbíral více než 20 let zkušeností v oblastech IT technologií, médií a pojišťovnictví. V eMan Innovations se věnuje strategii a business developmentu.

JAK VYPADÁ VSTUP
NOVÉHO INVESTORA

1.

Zájem o majetkový vstup do fondu – podepsání dokumentu “Letter of Intent (LOI)”

2.

Podepsání prohlášení kvalifikovaného investora

3.

Vyplnění AML (Anti Money Laundering) dotazníku

4.

Podepsání plné moci pro zastupování investora u obchodníka
s cennými papíry, např. Fio Banka (volitelně na přání investora)

5.

Otevření majetkového účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP) prostřednictvím obchodníka s cennými papíry

6.

Podepsání smluv o úpisu akcií

7.

Platba za upisované akcie

8.

Připsání nových akcií na majetkové účty investorů v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP)

Celý proces od podepsání LOI až po připsání akcií na majetkové účty investorů může trvat několik týdnů.

AKTIVNÍ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

Rok 1

Nákupy firemních podílů

Rok 7

Exit s odprodejem firemních podílů nebo vstup na burzu a likvidace fondu

Rok 0

Otevření fondu a fundrising

Rok 2-6

Budování a podpora byznysu zainvestovaných firem s důrazem na růst EBITDA

Rok 0

Otevření fondu a fundrising

Rok 1

Nákupy firemních podílů

Rok 2-6

Budování a podpora byznysu zainvestovaných firem s důrazem na růst EBITDA

Rok 7

Exit s odprodejem firemních podílů nebo vstup na burzu a likvidace fondu

Upozornění

Tento web je určen pouze pro kvalifikované investory. Nejste-li kvalifikovaným investorem dle zákona č. 240/2013 Sb., stránky prosím opusťte.